torsdag 12 februari 2009

Follower

Ein song

I wanna be a follower of Christ.

I wanna be one of his discipels.

I wanna walk in his beautiful light,

so let me be a follower of Christ.

What do i have to do?

What do i have to say?

Where do i have to go each

and every day?

Told me what does it cost,

if i carry the cross?

So let me be a follower of Christ.Vet inte vem som har skrivit denna, men detta är också min bön.


lördag 7 februari 2009

Bön

Tack Herre för att Du tål både regn och sol. Det enda Du behöver är min ärlighet.